Zápis ze třídní schůzky 14.4.2014

15.04.2014 00:40

II. B – Zápis ze třičtvrtěletní třídní schůzky rodičů konané dne 14. 4. 2014

 

Program:

Chování a prospěch v 3. čtvrtletí

 • Kázeňská opatření: 2.st. z chování za zcizený mobil

 • Prospěch v 3. čtvrtletí bez dostatečných a nedostatečných, hodnocení žáků v ŽK

Klub přátel školy – upřesnění rozpočtu,

 • Náměty - finance na dodatečné aktivity a odměňování žáků, účast rodičů-sponzoring spol.akcí školy (např.Dobřichovická míle)

 • Úprava školního hřiště (bezprašnost, dopravní hřiště)

 • Prevence poruch chování (šikana apod.)

 • Časopisy do tříd

Plánované akce třídy a školy

- Keramika ke Svátku matek – 24. 4. 30,- Kč

- Divadlo Minor – Moje 1. encyklopedie 30. 4. 100,- Kč

- Paní Fechterová nabízí plně sponzorský polodenní výlet do Muzea lokomotiv v Lužné (14. nebo 21. 5.)

- Po 9.6. Království železnic 90,- Kč ve výletním týdnu školy-schváleno

- St 11.6. Planetárium 50,- Kč ve výletním týdnu školy-schváleno

- Pá 13.6. Slatiňany – koně, Chrudim – loutky – 500,- Kč – 29 zájemců

Metodické poznámky

Školní pomůcky a potřeby – dbát na přípravu (zejm.geometrie – ostrá tužka č.3, pravítko malé)

Plavání 3. ročník – Beroun, vrácení 386 Kč za plavání v Hořovicích – viz seznam

Podněty rodičů

 • Minulá připomínka ke školní jídelně - návrh na dvě přílohy (projednán s ved. ŠJ 21.11.) ŠJ

  nemá na druhou přílohu dostatečnou kapacitu a odhad množství.

 • Čtenářský deník – 10 knih za 2. ročník (1.+2. roč. 20 knih)

 • Návrh - Čtenářský kroužek ve třídě (á 20 min Po a Pá) vede tř.uč. - viz níže

Různé

- Ředitelské volno 2. a 9. 5. - možnost objednání družiny (viz přihláška)

- Rekonstrukce školy, termín dokončení červen 2014, slavnostní otevření Ne 31. 8.

- Dobřichovická míle 26. 4. 2014, park Dobřichovice – viz. lísteček s www adresou

- víčka mimořádně přesunuta do středy 16.4.

- sběr papíru od 22. do 25. 4. - hned po Velikonocích

- zapomenuté věci ve dvoraně

- 6. květen fotografování – skupinka všichni, portréty dle přání jednotlivců

- nabídka sešitků geometrie, násobilky a vyjm.slov – zakoupeno, doplatit individuálně

- žádosti o uvolnění z výuky mimo nemoc podává rodič tímto postupem: zažádá školu na tiskopise z www stránek nebo jakoukoli písemnou žádostí, po      obdržení písemného souhlasu (alespoň v ŽK) objedná zájezd. Nepřítomnost zapíše do omluvného listu v ŽK. Zájezdy objednávejte přednostně v období prázdnin, mimo ně jen zcela výjimečně, ne častěji než týden ročně. Děkuji za pochopení.

- konzultační hodiny tř.uč. ve čtvrtek po domluvě, mezi 14 a 16 hodinou (i jindy dle Vaší potřeby)

- kroužek čtení (11 žáků ještě nečte požadovanou kvalitou) nabízím čtenářské metody na prevenci dyslexie 2x týdně 20 minut (PO + PÁ 12.55-13.15) do konce června – soukromě - ŽL 50 Kč/týdně. Naše učebna zapůjčena ředitelstvím školy.

-odhlašování obědů elektronicky

Všichni účastníci schůzky stvrzují svým podpisem prezenční listiny, že byli se zápisem seznámeni.

 

V Dobřichovicích, dne 14.4.2014 Zapsala: pp. Musilová, Sopuchová