Zápis ze čtvrtletní třídní schůzky

21.11.2013 20:38

II. B – Zápis ze čtvrtletní třídní schůzky rodičů konané dne 20. 11. 2013


 

Program:

Chování a prospěch v 1. čtvrtletí

  • Nejsou žádná kázeňská opatření, zvýšil se však počet zapomenutých pomůcek – bude v ŽK

  • Prospěch v 1. čtvrtletí bez dostatečných a nedostatečných, sebehodnocení žáků v ŽK

Klub přátel školy - program a platba příspěvku 300 Kč na rok (můžete vzít s sebou spolu s ŽK - ihned zapíšeme)

- Zpráva o činnosti KPŠ a program na další rok, výběr příspěvku 300,- Kč

- Příspěvek „Na Kristýnku“

Den otevřených dveří 27. 11. 2013

-   Který typ vyučování si rodiče přejí vidět (běžné předměty, projektový den, aktivita rodičů)?

-   Podrobnosti ke Dni otevřených dveří

    Schválen běžný školní program

Plánované akce třídy a školy - hlasování rodičů

- 5x plavání (úterky do Vánoc), proplacení lektorného zdr. pojišťovnou

- 2x Rudolfinum (pondělky 10. 3. 2014 (Jak a čím se živí orchestr) POZOR-opět ihned po prázdninách, 7. 4. 2014 poslední

- Divadlo Minor – Moje 1. encyklopedie 30. 4. (termín čarodějnic?)-schváleno

- Království železnic 90,- Kč ve výletním týdnu školy-schváleno

- Planetárium 50,- Kč ve výletním týdnu školy-schváleno

Metodické poznámky (přínos proběhlých akcí, domácí příprava (v rozsahu max. 60min.), pomůcky a potřeby, školní a třídní projekty…)

Školní pomůcky a potřeby – dbát na přípravu (zejm.geometrie tužka č.3, pravítko malé)


 

Podněty rodičů

  • Připomínka ke školní jídelně- návrh na dvě přílohy (projednán s ved. ŠJ 21.11.)

  • Čtenářský deník – možno nosit v průběhu škol. roku vždy v pondělí

  • Pracovní činnosti - žádost o časnou informovanost ohledně pomůcek (projednáno s p. uč. Kaločovou 21.11. 2013)


 

Různé

Ze zápisu schůze důvěrníků KPŠ 13.11.2013

-Zimní burza KPŠ 30. 11. 2013, 8-13:00h, budova 2. stupně

- Maškarní ples KPŠ 18. 1. 2014 v malém sále sokolovny

- Dětské vánoční trhy v Dobřichovicích, 14. 12. 2013 od 11:00h.

- Rekonstrukce školy, termín dokončení červen 2014

- Čepičkový den bude stanoven po dokončení rekonstrukce

- Dobřichovická míle 26. 4. 2014, park Dobřichovice

- víčka mimořádně první středu v měsíci 4.12.

- zapomenuté věci ve dvoraně

- hřiště proti škole není školním pozemkem – zodpovědnost rodičů

- květen fotografování – skupinka všichni, portréty dle přání jednotlivců, fotoročenka – zájem o vše

- nabídka sešitků násobilky a vyjm.slov - hlasováním rodiče nákup odsouhlasili

- fond Sidus

- omluvenky nepřítomnosti - do 48h oznámit důvod nepřítomnosti

- žádosti o uvolnění z výuky mimo nemoc vyřizuje třídní učitel v jakémkoli rozsahu

- Výroční zpráva školy vyvěšena na internetu

- konzultační hodiny tř.učitele ve čtvrtek po domluvě, mezi 14 a 16 hodinou

- instrukce k nácviku pravidelného čtení – námět k zavedení „tabulky“ (individuálně)

 

Všichni účastníci schůzky stvrzují svým podpisem prezenční listiny, že byli se zápisem seznámeni.

 

 

 

V Dobřichovicích, dne 20. 11. 2013 Zapsal/a: pp. Musilová, Čermáková, Sopuchová