Třídní schůzka v 1. čtvrtletí

26.11.2015 23:09

IV. B – Zápis ze čtvrtletní třídní schůzky rodičů konané dne 19. 11. 2015


 

Program:

Chování a prospěch v 1. čtvrtletí

- S e-ŽK zanikla možnost každodenní operativní evidence domácích úkolů, zapomenutých pomůcek a drobných kázeňských přestupků, které optimálně umožňoval loni zavedený dvojlist v papírové žákovské knížce. Proto se výsledky evidence dozvídají rodiče až při čtvrtletním hodnocení. Zapomínání úkolů a školních potřeb se významně zhoršilo.

- Kázeňská opatření – 7x napomenutí třídního učitele za nenošení školních pomůcek a nedostatečnou přípravu na vyučování, 4 žáci naopak obdrželi pochvalu za pečlivou přípravu do výuky.

- Prospěch v 1. čtvrtletí 2x dostatečná z AJ, 2x dostatečná z Pří, žádné nedostatečné, hodnocení a sebehodnocení žáků na zvláštním blanketu zasláno rodičům v pondělí 16. 11. s informací o předání v e-ŽK.

 

Klub přátel školy – možno platit 300 Kč na dítě (viz. Zápis ze schůze KPŠ, který všichni obdrželi)

Změna předsedkyně KPŠ – nyní zvolena paní Tereza Kočišová. Chystá se tvorba nových stanov KPŠ v souladu s legislativními změnami Občanského zákoníku.

Akce KPŠ:

28. 11. 2015 – Zimní burza dětského oblečení

13. 2. 2016 – Dětský maškarní bál 16-18 h Sokolovna

19. 3. 2016 – Jarní burza dětského oblečení

 

Informace z vedení školy

Výroční zpráva je na stránkách školy

Školní klub – možnost odpolední zájmové činnosti pro žáky 4. - 9. ročníků od 1. 1. 2016, cena 300,-

Den otevřených dveří – 25. 11. 2015, v 9 a 13 hod. proběhne v počítačové učebně školení o e-ŽK.

Dětský jarmark – SO 12.12. 2015 – výtěžek na charitativní účely, rodiny mohou přispět upečením osvědčených rodinných receptů (předem nekrájet!), příjem dobrot v PÁ 11. 12. ve škole nebo přímo odpoledne na jarmarku. Nádoby k vrácení prosím podepište. Za příspěvek děkujeme!

Ocenění přístavby školy: Stavba roku a cena čtenářů Best of Realty

 

Plánované akce třídy a školy - hlasování rodičů (akce odsouhlaseny v plném rozsahu)

- Bruslení v Černošicích – přerušeno pro zdravotně závadné prostředí, ředitel školy pokračování povolí po obdržení nezbytných posudků (kromě 6 rodičů chtějí ostatní vyčkat)

  • Den otevřených dveří – ST 25. 11.
  • Pečení a zdobení perníčků na jarmark – PO 7. 12. přinést suroviny a náčiní

  • Louskáček v Řevnicích – PÁ 11. 12. 2015 - 100 Kč

  • Dětský jarmark – SO 12. 12. prodávají 4. třídy (děti mají služby po skupinkách)

  • Národní galerie, průvodce výstavou a dílna - asi 100 Kč

  • Rudolfinum – cca 100 Kč

  • Škola v přírodě – Za podobných podmínek jako loni – jednáme s CK Robinson  20. - 24. 6. 2015

Metodické poznámky

Ve třídě probíhá každoročně třikrát průzkum soudržnosti kolektivu a postavení jednotlivců metodou sociogramu. Umožňuje to předcházet negativním jevům a pomáhat jednotlivcům, kteří stojí mimo kolektiv nebo na jeho okraji a s pomocí žáků s vysokým morálním kreditem k motivovat třídu jako celek k lepším výkonnostním i mravním cílům. Třída je neobvykle hustě propojena pozitivní sítí důvěry a sociálního cítění.

Podněty rodičů

- žádost pro nově vyučující angličtinářku o umožnění kontroly chyb v testech pro možnost zaměřené domácí přípravy.

- rodiče, kteří mají zájem o změnu ve věci elektronických žákovských knížek se mohou obrátit na třídního důvěrníka pana Tesnera nebo přes žákovskou samosprávu na Adama Bence – zástupce IV.B

Různé

- konzultační hodiny tř. uč. ve čtvrtek po domluvě, mezi 14. a 16. hodinou (i jindy dle domluvy).

 

V Dobřichovicích, dne 19. 11. 2015                                     Zapsal/a: pp. Musilová, Sopuchová